Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 231-220-4403

Στραΐτσα 2, Θέρμη
15ο χλμ. Εθν. Οδού
Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών